سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خدا ایمان را واجب کرد براى پاکى از شرک ورزیدن ، و نماز را براى پرهیز از خود بزرگ دیدن ، و زکات را تا موجب رسیدن روزى شود ، و روزه را تا اخلاص آفریدگان آزموده گردد ، و حج را براى نزدیک شدن دینداران ، و جهاد را براى ارجمندى اسلام و مسلمانان ، و امر به معروف را براى اصلاح کار همگان ، و نهى از منکر را براى بازداشتن بیخردان ، و پیوند با خویشاوندان را به خاطر رشد و فراوان شدن شمار آنان ، و قصاص را تا خون ریخته نشود ، و برپا داشتن حد را تا آنچه حرام است بزرگ نماید ، و ترک میخوارگى را تا خرد برجاى ماند ، و دورى از دزدى را تا پاکدامنى از دست نشود ، و زنا را وانهادن تا نسب نیالاید ، و غلامبارگى را ترک کردن تا نژاد فراوان گردد ، و گواهى دادنها را بر حقوق واجب فرمود تا حقوق انکار شده استیفا شود ، و دروغ نگفتن را ، تا راستگویى حرمت یابد ، و سلام کردن را تا از ترس ایمنى آرد ، و امامت را تا نظام امت پایدار باشد ، و فرمانبردارى را تا امام در دیده‏ها بزرگ نماید . [نهج البلاغه]

بدون شک برخورد صبورانه یکی از موثر ترین روشهای برخورد با ناملایمات و سختی هاست ، و به همین دلیل پیامبر عزیز اسلام از طرف خداوند مأمور به صبر بود. در ادامه نمونه هائی از آیات وحی را در همین مورد آورده ایم
صبر کن تا فرمان خدا برسد. «واصبر حتى یحکم اللّه»(1)
صبر کن که پاداش نیکوکاران ضایع نمى‏شود. «واصبر فان اللّه لا یضیع اجر المحسنین»(2)
صبر کن همانگونه که پیامبران اولوا العزم قبل از تو نیز صبر کردند. «فاصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل»(3)
صبر کن زیرا که خداوند در سایه این صبر تو را رشد مى‏دهد. «و لربک فاصبر»(4)
صبر کن که بى حوصلگى تو را در تنگنا قرار مى‏دهد. یونس صبر نکرد، گرفتار ماهى شد. «فاصبر لحکم ربک و لاتکن کصاحب الحوت»(5)
صبر کن زیرا که وعده‏هاى ما به صابران، حق و قطعى است. «فاصبر انّ وعداللّه حق»(6)
هم صبر در برابر سخنان ناروا و تهمت‏ها و مسخره‏ها و تحقیرها، هم صبر در برابر رفتارهاى ناروا. «اصبر على ما یقولون»(7)
از اینکه چهار مرتبه فرمان صبر در برابر گفتار مخالفان آمده است «فاصبر على ما یقولون»(8) معلوم مى‏شود بهانه‏گیرى‏ها و نیش‏ها و تبلیغات و شبهه‏افکنى‏ها و توقعات نابجا و آزارهاى زبانى، بیش از هر چیز دیگر پیامبر را رنج مى‏داد.
در مقابل آن همه فشار و تبلیغات، تهمت‏ها، توقّعات، انحرافات، چه عواملى پیامبر را صابر و پایدار نمود؟ با نگاهى به قرآن در مى‏یابیم، خداوند از راههاى متعددى پیامبرش را در برابر آن همه جریانات، صابر قرار داد.
خداوند وعده داد که دینش بر همه ادیان غالب شود(9) گرچه مشرکین نخواهند.(10)
وعده داد که کتابش تحریف نشود و در برابر همه توطئه‏ها، آن را حافظیم.(11)
وعده داد در مقابل کسانى که مى‏خواهند با دهان نور خدا را خاموش کنند، خداوند نور خودش را به اتمام رساند.(12)
وعده داد طرحها و نقشه‏هاى کافران را سست کند.(13)
وعده داد که ما تو را از شر استهزاء کنندگان کفایت مى‏کنیم.(14)
وعده داد وارث زمین، بندگان صالح خواهند بود(15) و حکومت آینده جهان براى افراد با ایمانى است که اهل عمل صالح هستند.(16)
وعده داد که لشگر خدا غالب و پیامبرانش منصورند.(17)

1) سوره یونس، آیه 109.
2) سوره هود، آیه 115.
3) سوره احقاف، آیه 35.
4) آیه مدّثر، آیه 7.
5) سوره قلم، آیه 48.
6) سوره غافر، آیه 77.
7) سوره ص، آیه 17 ؛ سوره مزمّل، آیه 10.
8) سوره ق، آیه 39 ؛ سوره طه، آیه 130.
9) سوره فتح، آیه 28.
10) سوره توبه، آیه 33.
11) سوره حجر، آیه 9.
12) سوره توبه، آیه 32.
13) سوره انفال، آیه 18.
14) سوره حجر، آیه‏95.
15) سوره انبیاء، آیه 105.
16) سوره نور، آیه 55 .
17) سوره صافّات، آیات 171 - 173.


محمد رسول الله (ص) - نماهنگنویسنده: مجید | سه شنبه 86 مرداد 30 ساعت 10:21 صبح |
: جستجو